p r o g r a m   2 0 2 3    p r o g r a m   2 0 2 3   
Zobacz, co powstaje, kiedy sztuka
audiowizualna łączy się z tkanką miejską.
Kinomural
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM 2023
PROGRAM
2023
audiowizualna podróż przez
odmienne stany świadomości