o p e n   c a l l    o p e n   c a l l    o p e n   c a l l   
Zobacz, co powstaje, kiedy sztuka
audiowizualna łączy się z tkanką miejską.
Kinomural
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
OPEN CALL
2024
audiowizualna podróż
rozpocznie się już niebawem