OPEN
CALL

OPEN CALL

w y n i k i     w y n i k i     w y n i k i    
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI
WYNIKI

Co widzimy, co się zdaje
Snem we śnie wciąż pozostaje.

Edgar Allan Poe, ‘Sen we śnie’

Sen należy do najbardziej osobistych doświadczeń człowieka. Jest częścią świadomości, nad którą nie mamy władzy, gdyż świeci światłem dalekim, wydobywającym się stamtąd, gdzie bywamy tylko czasami. Nie wiemy, czym są światy, po których nawigujemy podczas marzenia sennego. Mapuje je po omacku nasza świadomość wraz ze starszym rodzeństwem: podświadomością i nieświadomością.

Psychologowie zajmujący się naturą snów twierdzą, że istnieje specjalna kategoria nazywana „sny wielkie”. Charakterystyczną cechą wskazującą, że sen należy do kategorii „wielkich” jest przemożna potrzeba opowiedzenia go drugiej osobie – nie da się go zachować dla siebie. U ludów pierwotnych treść takich snów przekazywano całemu plemieniu jako przesłanie bóstw i przeżywano je wspólnie.
Zatem jeśli śniący łączy się z astralną centralą, to misją artysty jest wydobyć i ujawnić akta snów z tego tajnego archiwum. Kinomural oferuje możliwość upublicznienia tych tajemnic w dużej skali pustych ścian miejskiej scenerii. Wtedy w ciemności zaświecą tylko wasze sny.

Odmienne stany świadomości są tematem tegorocznego naboru prac wideo przeglądu Kinomural 2023. Pokażcie nam swoje archiwum wydarzeń, doznań, obrazów z życia, jakie przeżywacie po zaśnięciu. Interesuje nas trans, szamanizm, alchemia i ciała astralne. Wchodzimy w lucid dreams, bad trip i psychomagię.

informacje praktyczne

Prace zgłoszone do OPEN CALL mogą być pracami stworzonymi specjalnie na potrzeby naboru bądź też pracami z wcześniejszego dorobku artysty.

OPEN CALL Kinomural 2023 dzieli się na 2 etapy:

  1. Nabór, którego celem jest wyłonienie prac, które zostaną zaprezentowane w postaci wielkoformatowych projekcji na bocznych ścianach budynków jednego z zabytkowych wrocławskich osiedli.
  2. Konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie twórców trzech wybranych prac. Wyróżnienia w wysokości 2000 zł ufundował Mecenas Konkursu – OKRE Development.

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie dwie prace. Wszystkie prace z naboru OPEN CALL zaprezentowane podczas Kinomuralu we wrześniu 2023 roku wezmą udział w konkursie, w którym zostaną przyznane trzy wyróżnienia.

Udział w naborze równoznaczny jest z akceptacją regulaminu dostępnego poniżej.

jak się zgłosić?

Zgłoszenie do open calla należy wysłać w postaci wypełnionego formularza oraz pracy audiowizualnej na adres: opencall@kinomural.com do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

terminy

nabór prac do prezentacji
15.02-30.04.2023
ogłoszenie wyników naboru
30.05.2023
realizacja
Kinomural, 23.09.2023
ogłoszenie zwycięzców konkursu
24.09.2023

wytyczne techniczne

  • Nabór dotyczy prac audiowizualnych (z udźwiękowieniem)
  • Prace zgłoszone do konkursu powinny być przygotowane w rozdzielczości 1200×1724. Najpóźniej do dnia 30.05.2023 artyści, których prace zostaną wybrane do prezentacji, zostaną poinformowani o wynikach naboru i zobowiązują się do przesłania pracy w formacie mp4 w odpowiedniej rozdzielczości najpóźniej do dnia 30.06.2023.
  • długość prac: 2-8 minut

nagrody

wyróżnienia dla 3 prac, po 2000 zł każde

Wyniki naboru
OPEN CALL
Alex Halka (RO)
Alex Halka (RO)
Alexander Dupuis (US)
Alexander Dupuis (US)
Edgar Bąk (PL)
Edgar Bąk (PL)
Ivan Janković (BA)
Ivan Janković (BA)
Lifan Hu (CN)
Lifan Hu (CN)
Lightness (FI)
Lightness (FI)
Marcelina Żurek (PL)
Marcelina Żurek (PL)
Margo Nowicka (PL/FI)
Margo Nowicka (PL/FI)
Michał Szota (PL )
Michał Szota (PL )
Milena Pikul (PL)
Milena Pikul (PL)
Ofir K.  & Flower Child Slumber Party (IL/US)
Ofir K. & Flower Child Slumber Party (IL/US)
radzikows (PL)
radzikows (PL)
Robert Seidel (DE)
Robert Seidel (DE)
TS/CN (FR)
TS/CN (FR)
Tsz-wing HO (HK)
Tsz-wing HO (HK)
xyckshyt (TR)
xyckshyt (TR)
Zuzanna Fluder (PL)
Zuzanna Fluder (PL)
Wyniki konkursu
OPEN CALL
Decyzją jury w składzie: Peter Burr, Adriana Prodeus, Agata Bartos, trzy równorzędne wyróżnienia finansowe, w wysokości 2000 PLN każde, otrzymują:
TS/CN ()
TS/CN
Lightness ()
Lightness
Robert Seidel ()
Robert Seidel
Mecenas konkursu: OKRE Development Pod Ciśnieniem

organizator

Fundacja Kinomural

mecenas konkursu

OKRE Development

ZESPÓŁ KURATORSKI NABORU OPEN CALL

/ selekcja prac do prezentacji w ramach projektu Kinomural 2023

Adriana Prodeus, Piotr Bartos, Bartek Bartos

JURY KONKURSU

/ wybór nagrodzonych prac

Peter Burr, Adriana Prodeus, Agata Bartos