Autor wideo i efektów wizualnych. Urodzony i mieszkający w Brooklynie.

Pasjonat eksperymentów w wizualizacji. Rzeczywistością manipuluje ramię w ramię z technikami komputerowego generowania obrazów, tworząc unikalne oniryczne perspektywy i badając odmienne stany rzeczywistości.