Multidyscyplinarna grupa twórców (Giovanni Baudonck, Hanna-Katri Eskelinen, Calvin Guillot, Margo Nowicka) prowadząca artystyczne poszukiwania w obrębie imersyjnego motion designu w narracji i poezji.