Grafik z Pekinu, prowadzący nieprzerwane poszukiwania nowych środków wizualnej ekspresji. Jego prace pokazywane były m.in. na Festiwalu DEMO oraz w ramach Tygodnia Animacji w Feinaki.