Dimitri Thouzery jest francuskim artystą cyfrowym, specjalizującym się w tworzeniu generatywnych monochromatycznych prac oraz interaktywnych immersyjnych doświadczeń. Lubi traktować te nowe systemy jak coś co pozwala widzowi podłączyć się do tego, co uniwersalne, a także zadawać pytania dotyczące rzeczywistości.

Le Boucan to artystyczny kolektyw dźwiękowej eksperymentacji, badający możliwości nowych technologii w zakresie tworzenia niepowtarzalnych doświadczeń dźwiękowych. Ten składający się z muzyków i inżynierów dźwięku team specjalizuje się w przemianie codziennych dźwięków w immersyjne kreacje. Cel, jaki sobie stawiają, to nakłonić słuchaczy do poświęcania większej uwagi otaczającym ich dźwiękom.